Het onmogelijke wordt mogelijk!

We tekenen binnenkort het voorlopig koopcontract voor Hansketien en gaan onze verhuizing naar Mantinge voorbereiden.

Mede door jullie inbreng en ondersteuning hebben we het met vereende krachten in 8 weken tijd voor elkaar gekregen dat het kwaliteitsbedrijf dat Peter en Ina op deze unieke plek hebben opgebouwd kan voortbestaan en doorontwikkelen.

De crowdfunding voor onze plannen gaat onverminderd door!

We gaan er voor!!!

We blijven vol in actie!

Zo lang de andere partij het koopcontract nog niet heeft getekend blijven wij vol in actie om Hansketien te behouden!

Voor de overname van Hansketien zoeken we een innovatieve financieringsvorm, waarbij de verschillende partijen uit de keten ieder hun verantwoordelijkheid nemen voor het geheel: het landbouwbedrijf, waar koper en verkoper in onderling overleg een voor beide passende oplossing zoeken, de groothandel,  de winkels en de consumenten.

We zoeken, nu we de grond weer zelf moeten financieren, een investeerder die een bedrag van € 200.000 à € 300.000 wil investeren in het bedrijf als (achtergesteld) vermogen, zonder aflossingsverplichting, in ruil voor een aandeel in het bedrijfsresultaat.

We hadden de zaak rond, met de inbreng van een externe financier die 5 ha grond wilde voor­financieren. Dit gekoppeld aan een crowdfundingactie in een groot aantal biologische winkels in Nederland, van waar uit ook de consumenten hun steentje kunnen bijdragen. Een prachtige pilot!

Echter,  de bank ging niet akkoord met deze constructie, omdat ze dan een deel van haar onderpand zou verliezen.

Nu zijn we verder aan het kijken of iemand daar, vanwege het maatschappelijke en duurzame karakter van het bedrijf en de innovatieve financieringsvorm toch een mogelijkheid ziet. Het bedrijf houdt namelijk in zijn huidige vorm op als wij het niet overnemen!

Dat kan toch niet gebeuren!

 

We zijn, of waren, er bijna!

Maar de bank gaat nu opeens niet akkoord met de financiering van een deel van de grond door een externe partij omdat ze dan te veel van hun onderpand krijt raken. Blijkbaar zijn de spelregels opeens veranderd. Ze willen pas met ons verder praten als deze € 300.000 in de vorm van een achtergestelde lening beschikbaar komt.

Wie tovert er nog een geit uit de hoge hoed???

Een dragend deel van onze financiering is de bijdrage van een grote speler in het biologische handelsveld, die heeft aangeboden om 5 hectare grond (€300.000) tijdelijk voor ons te kopen, waarbij wij deze grond van hen pachten en op termijn weer terugkopen. Daaraan gekoppeld is een opschaling van de crowdfundingsactie, in een groot aantal biologische winkels door heel Nederland.

De bank heeft nu aangegeven niet met deze constructie akkoord te gaan. Dit terwijl we verder aan alle eisen die gesteld waren voldoen: een solvabiliteit  van 30% of meer en een solide exploitatie met een positieve liquiditeit. We kunnen voldoen aan onze aflossingsverplichtingen, zowel die aan de bank als die aan jullie, de crowdfunders die dit bedrijf met ons mee willen dragen.

Maar deze punten blijken ondergeschikt te zijn aan het onderpand voor de bank. De bank wil pas verder met ons spreken als alle onroerend goed en grond als onderpand bij hen blijft, oftewel als we minimaal €300.000 beschikbaar krijgen in de vorm van een achtergestelde lening.

  

Het is nu 30 seconden voor 12!!

Vrijdag moeten we een “GO!” van de bank hebben. We hebben nog een paar dagen om de laatste gaten te dichten en onze solvabiliteit, oftewel de hoeveelheid vermogen die wij zelf mee brengen,  zo ver op te krikken dat de bank akkoord kan gaan. We zijn met hen in goed gesprek, maar ze stellen strikte eisen.

Met jullie hulp kunnen we hieraan voldoen!

Als je toch al overweegt om een donatie te doen, een geit te adopteren of een lening te verstrekken, dan is dit je kans!

Geef dit vandaag nog aan ons door, via info@overnamehansketien.nl.

Geef dit bericht ook door aan de mensen om je heen!!

Help mee om Hansketien als biologisch-dynamisch bedrijf te behouden!

Wie wil en kan er bijdragen, in de vorm van een schenking, een achtergestelde lening tegen lage rente, een jaarlijks abonnement op onze producten of een combinatie hiervan? Er zijn verschillende pakketten en certificaten beschikbaar, waarmee je dit mooie project mede mogelijk maakt.

Vul het Invulformulier in!!!

Overname van Hansketien vraagt een totale investering van € 1.176.790 nu, en nog eens € 200.000 over drie jaar. We kunnen daarvan zelf € 120.000 inbrengen. Om met de bank verder om tafel te kunnen hebben we meer nodig. We zoeken nog ca. € 300.000.