Geitenboerderij Hansketien is over in nieuwe handen!

Om een andere weg te kiezen bij een bedrijfsovername, daar is moed en creativiteit voor nodig! En betrokken spelers in het veld om het bedrijf heen. In hun zoektocht naar financiering voor de overname van Geitenboerderij Hansketien zijn we deze betrokken spelers tegen gekomen. Een ‘klassieke’ financiering bleek niet haalbaar. Toen hebben we andere wegen gezocht, en gevonden! Meerdere partijen hebben de handen ineengeslagen om de overname mogelijk te maken.  Een unieke samenwerking met partijen uit de gehele keten! Sinds vanochtend is Geitenboerderij Hansketien officieel ons eigendom!

Peter en Ina hebben lang gezocht naar passende overnamekandidaten. Deze zoektocht verliep niet zonder slag of stoot. Hansketien is een biologisch-dynamisch bedrijf. Dat betekent dat de geiten hun horens behouden en op het kruidenrijke weiland zelf een groot deel van hun voer grazen. Daar is grond voor nodig, en die is duur! Zo duur, dat boeren haast gedwongen worden tot schaalvergroting, en bedrijven steeds intensiever worden. En een bedrijfsovername is bijna onmogelijk.

Nu heeft handelspartij UDEA / Ekoplaza 5 hectare grond voorgefinancierd. Na de zomer start een crowdfundingsactie in biologische speciaalzaken in Nederland, om deze grond weer vrij te kopen. UDEA wilde voorkomen dat een mooi biologisch-dynamisch bedrijf als Hansketien, dat een  grote biologische meerwaarde aan de sector geeft, een regulier vervolg zou krijgen.

Een eerdere crowdfundingactie in onze familie en vriendenkring kreeg een brede, zeer betrokken respons. Ook Sleipnir, een ideële stichting die precies in dit maatschappelijke spanningsveld ruimte wil scheppen, heeft een lening gegeven. Het Nationaal Groenfonds, Financieel verbinder voor veelzijdig groen, heeft verder ruimte geschapen door het bedrijf voor een korte periode te financieren. In deze periode wordt het bedrijf verder uitgebouwd. Daarna kan de financiering door een reguliere bank overgenomen worden.

Een prachtig voorbeeld van een eigentijdse, innovatieve financiering waarbij het gehele maatschappelijke speelveld zich betrokken opstelt: koper en verkoper, financiële instellingen (Nationaal Groenfonds), de groothandel (UDEA / Ekoplaza),  de winkels en de consumenten!

Dit prachtige Demeter bedrijf kan zich nu verder ontwikkelen. Het is een bijzonder proces, waarbij het vakmanschap, de ervaringen en de historie van het bedrijf zorgvuldig worden overgedragen.  Een bedrijf, ingebed in haar natuurlijke omgeving, met haar kruidenrijke grasland, haar vele faunaranden en haar poel en hagen. Daar vinden naast de geiten ook de vogels, amfibieën en insecten een thuis. Een bedrijf met karakter dat in het verleden op meerdere fronten nieuwe wegen heeft blootgelegd. Hansketien verwerkt alle melk van de geiten tot een heerlijke saladekaas naar Grieks recept: Grie. Het diverse, kruidenrijke voer is hierin te proeven! Daarnaast was het bedrijf een pionier in het tot waarde brengen van de mannelijke dieren. Deze worden afgemest en als 6 tot 7 maanden oude Chevons geslacht. Exclusief kwaliteitsvlees met karakter is het resultaat!

De fruitbomen op Hansketien staan in bloei en de bijen vliegen volop

De fruitbomen op Hansketien staan in volle bloei, de bijen vliegen volop en in de zomer hopen we weer heerlijk fruit te kunnen oogsten.!

Doordat al onze crowdfunders zeer snel hun toegezegde bijdragen overmaken kunnen we aankomend weekend de waarborgsom, die per 1 mei bij de notaris moet zijn , overmaken. Crowdfunders: Dank daar voor!!!

Dinsdagmiddag is Liesbeth aanwezig geweest bij de collegiale toetsing van de BD vereniging; een groep BD bedrijven kijkt met elkaar mee hoe een ieder omgaat met de BD principes en met de bedrijfsontwikkeling die daaraan ten grondslag ligt. Deze keer op de Noaberhoeve in Echten. We kijken nu al uit naar de keer dat deze groep bij ons gaat komen.

Nu de kredietcommissie akkoord is gaat de overdracht, ook van alle praktische werkzaamheden, in hoog tempo verder, en aankomend weekend (28 april) gaat Martijn al naar Mantinge verhuizen.

 

Vanmiddag hebben we het voorlopig koopcontract getekend!!!

Vanmiddag hebben we in Mantinge het voorlopig koopcontract getekend!

Daarvóór hebben we een van onze financiers, die een deel van de grond voor ons voorfinanciert rondgeleid op het bedrijf en aan de geiten voorgesteld. We gaan samen de crowdfundingactie uitbreiden, zodat we zo snel mogelijk deze grond weer vrij kunnen kopen.

Een vreugdevol moment! De warme betrokkenheid waarmee iedereen in de afgelopen weken heeft bijgedragen was zeer voelbaar.

Het onmogelijke wordt mogelijk!

We tekenen binnenkort het voorlopig koopcontract voor Hansketien en gaan onze verhuizing naar Mantinge voorbereiden.

Mede door jullie inbreng en ondersteuning hebben we het met vereende krachten in 8 weken tijd voor elkaar gekregen dat het kwaliteitsbedrijf dat Peter en Ina op deze unieke plek hebben opgebouwd kan voortbestaan en doorontwikkelen.

De crowdfunding voor onze plannen gaat onverminderd door!

We gaan er voor!!!

We blijven vol in actie!

Zo lang de andere partij het koopcontract nog niet heeft getekend blijven wij vol in actie om Hansketien te behouden!

Voor de overname van Hansketien zoeken we een innovatieve financieringsvorm, waarbij de verschillende partijen uit de keten ieder hun verantwoordelijkheid nemen voor het geheel: het landbouwbedrijf, waar koper en verkoper in onderling overleg een voor beide passende oplossing zoeken, de groothandel,  de winkels en de consumenten.

We zoeken, nu we de grond weer zelf moeten financieren, een investeerder die een bedrag van € 200.000 à € 300.000 wil investeren in het bedrijf als (achtergesteld) vermogen, zonder aflossingsverplichting, in ruil voor een aandeel in het bedrijfsresultaat.

We hadden de zaak rond, met de inbreng van een externe financier die 5 ha grond wilde voor­financieren. Dit gekoppeld aan een crowdfundingactie in een groot aantal biologische winkels in Nederland, van waar uit ook de consumenten hun steentje kunnen bijdragen. Een prachtige pilot!

Echter,  de bank ging niet akkoord met deze constructie, omdat ze dan een deel van haar onderpand zou verliezen.

Nu zijn we verder aan het kijken of iemand daar, vanwege het maatschappelijke en duurzame karakter van het bedrijf en de innovatieve financieringsvorm toch een mogelijkheid ziet. Het bedrijf houdt namelijk in zijn huidige vorm op als wij het niet overnemen!

Dat kan toch niet gebeuren!

 

We zijn, of waren, er bijna!

Maar de bank gaat nu opeens niet akkoord met de financiering van een deel van de grond door een externe partij omdat ze dan te veel van hun onderpand krijt raken. Blijkbaar zijn de spelregels opeens veranderd. Ze willen pas met ons verder praten als deze € 300.000 in de vorm van een achtergestelde lening beschikbaar komt.

Wie tovert er nog een geit uit de hoge hoed???

Een dragend deel van onze financiering is de bijdrage van een grote speler in het biologische handelsveld, die heeft aangeboden om 5 hectare grond (€300.000) tijdelijk voor ons te kopen, waarbij wij deze grond van hen pachten en op termijn weer terugkopen. Daaraan gekoppeld is een opschaling van de crowdfundingsactie, in een groot aantal biologische winkels door heel Nederland.

De bank heeft nu aangegeven niet met deze constructie akkoord te gaan. Dit terwijl we verder aan alle eisen die gesteld waren voldoen: een solvabiliteit  van 30% of meer en een solide exploitatie met een positieve liquiditeit. We kunnen voldoen aan onze aflossingsverplichtingen, zowel die aan de bank als die aan jullie, de crowdfunders die dit bedrijf met ons mee willen dragen.

Maar deze punten blijken ondergeschikt te zijn aan het onderpand voor de bank. De bank wil pas verder met ons spreken als alle onroerend goed en grond als onderpand bij hen blijft, oftewel als we minimaal €300.000 beschikbaar krijgen in de vorm van een achtergestelde lening.

  

Het is nu 30 seconden voor 12!!

Vrijdag moeten we een “GO!” van de bank hebben. We hebben nog een paar dagen om de laatste gaten te dichten en onze solvabiliteit, oftewel de hoeveelheid vermogen die wij zelf mee brengen,  zo ver op te krikken dat de bank akkoord kan gaan. We zijn met hen in goed gesprek, maar ze stellen strikte eisen.

Met jullie hulp kunnen we hieraan voldoen!

Als je toch al overweegt om een donatie te doen, een geit te adopteren of een lening te verstrekken, dan is dit je kans!

Geef dit vandaag nog aan ons door, via info@overnamehansketien.nl.

Geef dit bericht ook door aan de mensen om je heen!!

Help mee om Hansketien als biologisch-dynamisch bedrijf te behouden!

Wie wil en kan er bijdragen, in de vorm van een schenking, een achtergestelde lening tegen lage rente, een jaarlijks abonnement op onze producten of een combinatie hiervan? Er zijn verschillende pakketten en certificaten beschikbaar, waarmee je dit mooie project mede mogelijk maakt.

Vul het Invulformulier in!!!

Overname van Hansketien vraagt een totale investering van € 1.176.790 nu, en nog eens € 200.000 over drie jaar. We kunnen daarvan zelf € 120.000 inbrengen. Om met de bank verder om tafel te kunnen hebben we meer nodig. We zoeken nog ca. € 300.000.