HELP MEE!

Help mee om de grond voor Hansketien vrij te kopen!

Door een zeer betrokken medespeler in het biologische veld is een kleine 5 hectare grond voor ons voorgefinancierd. Het is nu belangrijk om deze weer vrij te kopen en Hansketien verder te ontwikkelen. De crowdfunding voor onze plannen gaat dan ook onverminderd door!

Wie wil en kan er bijdragen, in de vorm van een schenking, een achtergestelde lening tegen lage rente, een jaarlijks abonnement op onze producten of een combinatie hiervan? Er zijn verschillende pakketten en certificaten beschikbaar, waarmee je dit mooie project mede mogelijk maakt.

Daarmee verzorg je dit mooie stukje aarde, waarop wij een gezonde landbouw bedrijven en een goed en lekker product leveren. Als je wilt zien hoe het bedrijf er nu uit ziet, kijk dan op www.hansketien.nl.

Geef hier onder je bijdrage aan; zodra de overname een feit is nemen wij contact met je op voor de nadere details en een rekeningnummer waarop je je bijdrage kunt storten.

Kruis aan wat van toepassing is.
Ik doe een donatie van € ,, voor de komende jaar

Ik leen een bedrag van € 0 tegen een rente van % voor een periode van jaar, met een aflossingsvrije periode van jaar (minimaal drie jaar aflossingsvrij)

Adoptiecertificaten
Ik koop adoptiecertificaten voor de geiten à €1000 per geit. Er wordt een geit naar mij vernoemd en ik ontvang de komende 5 jaar jaarlijks een pakket Grie.

Ik koop adoptiecertificaten voor de bijen à €1000. Er wordt een bijenvolk naar mij vernoemd en ik ontvang de komende 5 jaar jaarlijks een potje honing.

Ik koop adoptiecertificaten voor de Hagheweyder kippen à €1000. Ik krijg een naambordje op de kippenstal en ik ontvang de komende 5 jaar jaarlijks een doosje eieren en een braadhaan.

De adoptiecertificatengelden voor 5 jaar; daarna kunnen nieuwe certificaten gekocht worden.

Ik wil graag het bedrijfsplan ontvangen
Ik wil graag een nader gesprek

Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon: