Monique Hospers-Brands

Monique is een heldere en stevige denker. Zij schept er genoegen in om zaken helder en gestroomlijnd op de grond te krijgen, wat ze begeleidt met een stevige financiële onderbouwing. Zij  heeft haar biologiestudie uitgebreid met een praktisch gerichte biologische landbouwopleiding. Ze is vanuit het landbouwkundig onderzoek veel in aanraking met de biologisch en biologisch-dynamische landbouw.

Ordening in gegevens en kengetallen (financiën en boekhouding, meerjarenplanning e.d.) is haar op het lijf geschreven. Ze beweegt zich gemakkelijk in het speelveld waar diverse partijen samenkomen en er concreet iets op de grond moet komen. Monique is gemakkelijk in haar communicatie, ook naar onze buitenlandse afnemers. Ze kent de sector van binnenuit en kent de spelers in het veld.