Overname

Biologisch-dynamische geitenkaas van het Drentse platteland!

Geitenboerderij Hansketien in Mantinge maakt al zo’n 30 jaar prachtige biologische Grie, een Griekse saladekaas. 

Nu willen de huidige eigenaren, Peter Govers en Ina Eleveld het bedrijf overdragen.

Wij willen het bedrijf overnemen en verder ontwikkelen, en hebben daarvoor een mooi plan uitgewerkt. Nu zijn we bezig om de financiering van deze overname rond te krijgen.

Daar hebben we weinig tijd meer voor; de huidige eigenaren zijn al enige tijd bezig met het overnametraject, en willen dit nu afronden. Er is dan ook een reëel gevaar dat dit prachtige bedrijf in gangbare handen over gaat.

Geitenboerderij Hansketien is een grondgebonden biologisch-dynamisch bedrijf met een groot aandeel eigen voederwinning. We zetten het bedrijf in zijn huidige vorm voort en ontwikkelen van daar uit verder. We gaan een levendig bedrijf vormen op deze plek in Drenthe, waarbij we aansluiten bij het rijke cultuurlandschap en actief bouwen aan biodiversiteit.

De geproduceerde melk verwerken we tot Grie, een mooi en sterk product dat goed in de markt staat. Daarnaast mesten we de bokjes die op het bedrijf geboren worden af en verkopen het vlees wordt. Dit is een invulling van de maatschappelijk steeds breder gevoelde verantwoordelijkheid voor de mannelijke dieren, die nog te vaak afgedankt worden. We produceren gezond en lekker voedsel voor mens en dier. We verzorgen actief het contact met consumenten en met andere bezoekers, zodat zij de verbinding met hun eigen voeding kunnen ervaren.

We bieden ruimte aan mensen die een beschermde werkplek nodig hebben.

We verzorgen het bedrijf en de grond zodanig dat deze duurzaam in staat zijn om volwaardig voedsel voort te brengen. Als de asbest daken op twee van de schuren gesaneerd moeten worden leggen we daar zonnepanelen neer.

We zijn natuurlijk te allen tijde bereid om onze plannen mondeling of schriftelijk verder toe te lichten. In ieder geval houden we jullie via een Nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen! Voel je vrij om dit bericht door te sturen aan anderen van wie je vermoedt dat zij geïnteresseerd kunnen zijn.

Liesbeth Brands-Hospers, Monique Hospers-Brands en Martijn Stam

4 maart 2018