We blijven vol in actie!

Zo lang de andere partij het koopcontract nog niet heeft getekend blijven wij vol in actie om Hansketien te behouden!

Voor de overname van Hansketien zoeken we een innovatieve financieringsvorm, waarbij de verschillende partijen uit de keten ieder hun verantwoordelijkheid nemen voor het geheel: het landbouwbedrijf, waar koper en verkoper in onderling overleg een voor beide passende oplossing zoeken, de groothandel,  de winkels en de consumenten.

We zoeken, nu we de grond weer zelf moeten financieren, een investeerder die een bedrag van € 200.000 à € 300.000 wil investeren in het bedrijf als (achtergesteld) vermogen, zonder aflossingsverplichting, in ruil voor een aandeel in het bedrijfsresultaat.

We hadden de zaak rond, met de inbreng van een externe financier die 5 ha grond wilde voor­financieren. Dit gekoppeld aan een crowdfundingactie in een groot aantal biologische winkels in Nederland, van waar uit ook de consumenten hun steentje kunnen bijdragen. Een prachtige pilot!

Echter,  de bank ging niet akkoord met deze constructie, omdat ze dan een deel van haar onderpand zou verliezen.

Nu zijn we verder aan het kijken of iemand daar, vanwege het maatschappelijke en duurzame karakter van het bedrijf en de innovatieve financieringsvorm toch een mogelijkheid ziet. Het bedrijf houdt namelijk in zijn huidige vorm op als wij het niet overnemen!

Dat kan toch niet gebeuren!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *